Фирма Ортопрайм ООД

 • Наименование „Ортопрайм“ ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 205557254
 • Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1606 район р-н Красно село ул. “Лайош Кошут” No 55, вх. Б, магазин №з
 • Адрес за упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1606 район р-н Красно село ул. “Лайош Кошут” No 55, вх. Б, магазин №з
 • Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1606 район р-н Красно село ул. “Лайош Кошут” No 55, вх. Б, магазин №з
 • Имейл адрес: office@orthoprime.bg
 • Телефон: +358 883 364 711

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “Ортопрайм” ООД услуги и ресурси посредством уебсайта https://orthoprime.bg (“Общите условия”) и урежда отношенията между “Ортопрайм” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта https://orthoprime.bg услуги и ресурси.

Ортопрайм ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://orthoprime.bg

Какво са лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима.

ОРЗД защитава личните данни независимо от използваната технология за тяхното обработване — той е „технологично неутрален“ и се отнася както за автоматично, така и за ръчно обработване, при условие че данните са организирани в съответствие с предварително определени критерии (например по азбучен ред). Също така няма значение как се съхраняват данните — в ИТ система, чрез видеонаблюдение или на хартиен носител; във всички случаи личните данни са предмет на изискванията за защита, определени в GDPR.

Примерите за лични данни включват: собствено име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com, номер на картата за самоличност, данни за местоположение, адрес на интернет протокол, идентификационен номер на „бисквитка“, рекламния идентификатор на вашия телефон.

Какви данни събира и обработва Ортопрайм ООД

В зависимост от конкретните цели и основания ортопрайм ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на https://orthoprime.bg и клиента:

При поръчка през нашият онлайн магазин

 • Име и фамилия – Нужни за изпълнение на договора за онлайн поръчка.
 • Имейл адрес – Изпълнение на договор за онлайн поръчка и маркетингови цели
 • Адрес за доставка на поръчаните от вас стоки – Изпълнение на договор за онлайн поръчка
 • Телефонен номер – Изпълнение на договор за онлайн поръчка
 • В случай, че искате да ви бъде издадена фактура: ЕГН и/или ЕИК

Горе посочените лични данни са ни нужни за изпълниение на договора за онлайн поръчки, доставката до посоченият от Вас адрес и заплащане на поръчката. Също така за издаване на фактури и гаранционни карти за артикулите.

За какъв период се съхраняват личните данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за покупка на продукт се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

Ортопрайм ООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

Отказ предоставянето на лични данни на https://orthoprime.bg и какви са последиците от това

В случай, че решите да не предоставяте лични данни на Ортопрайм ООД, някои от функциите на сайта няма да работят както се очаква, също така няма да имате възможност да поръчате вашите продукти онлайн.

Разкриване на лични данни

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Ортопрайм ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Използване на Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира данни за уебсайта от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уебсайта и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата. Можете да прочетете още за услугата на Полица за поверителност на Google

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Ортопрайм ООД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Ортопрайм ООД довежда до знанието на всички посетители на сайта https://orthoprime.bg за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта https://orthoprime.bg.

Ортопрайм ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://orthoprime.bg

Бисквитки

Както всеки друг уебсайт, който посетите Orthoprime.bg също използва бисквитки за подобряване на качеството на предлаганите услуги и по приятно и улеснено използване на уебсайта. С използването на нашата платформа вие приемате съхранението и достъпа до „бисквитки“ и други технологии на вашето устройство в съответствие с тези правила за „бисквитки“.

Какво са бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват във вашият браузър при посещение на даден уебсайт. Чрез бисквитките уеб сайтовете могат да “различават” и “запомнят” посетителите си, и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

По този начин се подобрява изцяло качеството на предоставяние услуги на сайта и потребителското изживяване.

Видове бисквитки

Има няколко вида бисквитки, такива, които се изтриват веднага след като затоврите вашият баузър (Session cookies) и такива, които остават в устройството ви докато не ги изтриете. Ако използвате на вашето устройство повече от един браузър бисквитките не се копират в използваните от вас софтуери. Пр. Ако използвате Firefox те ще бъдат съхранени само за този браузър, ако влезнете в сайта ни през Google Chrome ще се наложни отново да настройвате вашите предпочитания към даден сайт.

Бисквитки Сигурност: Използваме „бисквитки“ за поддръжка и активиране на функциите за защита, които използваме, и за откриване на злонамерени действия и нарушения на нашите Общи условия. Тези „бисквитки“ ни помагат да предотвратим измамното използване на пълномощия.

Услуги, функции и настройки: Използваме „бисквитки“, тъй като те ни помагат да предлагаме нашите продукти и услуги по ваш вкус и да предоставяме по-добра функционалност. Например, ние използваме „бисквитки“, да ви помогнем да попълвате формуляри на платформата.

Изпълнение, анализи и изследвания: Използваме „бисквитки“, за да анализираме как се използва достъпът до платформата и как се използва. Това ще ни позволи да проследим ефективността на платформата. Това ни помага да разберем, подобрим и проучим функциите и съдържанието на платформата. Можем да осигурим и други услуги като: B Google Анализили други „бисквитки“ на трети страни, за да анализирате ефективността на нашата платформа. Като част от предоставянето на тези услуги, тези доставчици на услуги бисквитки и технологиите, описани по-долу могат да бъдат използвани за събиране на данни за вашето устройство, като например по време на посещението, посетени страници, времето, прекарано от всяка страна на платформата, кликвани връзки и информация за реализациите, IP адрес, браузър, информация за мобилната мрежа и типа на използваната операционна система. Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Бисквитки от трети лица

Нашият сайт https://orthoprime.bg използва услуги предоставяни от Google, които ни помагат за анализиране на трафка в сайта. Също така и за интернет реклами. Google използва сайта ни за да постави бисквитки, които индетифицират всеки отделен потребител за да може да се генерира точна информация за посещенията на сайта.

Можете да прочетет още за бисквитките на Google тук.

Отказ от използване на Бисквитки

Повечето устройства и уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, може да сте в състояние да премахнете или отхвърлите „бисквитките“. Можете да научите повече за това как да блокирате „бисквитките“, като посетите следния сайт: allaboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че наличността и функционалността на нашата платформа може да бъдат засегнати, ако решите да премахнете или отхвърлите „бисквитките“.

Изтриване на бисквитки

Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки“. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки“ в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачен на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват „бисквитките“ е на разположение в настройките на браузъра. Ограничаването на употребата на „бисквитките“ може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя.